VOORTRAJECT - ZORGTRAJECT - CONVENTIE

Voortraject:

Een patiënt heeft recht op educatie (volledig terugbetaald) binnen het voortraject als er aan volgende extra voorwaarden voldaan is:

 • De huisarts heeft een voortraject opgestart (nomenclatuurnummer 102852 werd aangerekend)
 • De patiënt heeft een voorschrift van de huisarts
 • De patiënt met diabetes type 2 behoort tot een subgroep die voldoet aan volgende criteria: leeftijd tussen 15 - 69 jaar EN cardiovasculair risico (= BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)

Zorgtraject:

Het zorgtraject diabetes is er voor een specifieke groep van diabetespatiënten:

 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (patiënt hoeft dus nog geen insulinebehandeling te hebben)
 • Behandeling met inspuitbare incretinemimetica
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag

Bij opstart van het zorgtraject wordt een contract ondertekend door zowel de patiënt, de huisarts als de endocrinoloog.


Mensen binnen het zorgtraject hebben recht op heel wat voordelen, zoals:

 • volledig terugbetaalde raadplegingen bij hun huisarts en endocrinoloog
 • volledig terugbetaalde diabeteseducatie
 • gedeeltelijke terugbetaling bij de diëtiste en podoloog

NIEUW SINDS 1 MEI 2018:

De terugbetaling van het zelfzorgmateriaal (nl. glucosemeter, strips en lancetten) is er enkel nog op voorwaarde dat de patiënt behandeld wordt met insuline of incretine. Er is geen terugbetaling meer voor patiënten met orale antidiabetica binnen het zorgtraject. 

Uiteraard wordt er van patiënten met een zorgtraject verwacht dat zij een extra inspanning doen en samen met de huisarts en educator hun diabetes voldoende opvolgen.

Conventie :

 • Type 1 diabetes
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag nodig

Deze patiënten worden opgevolgd in het ziekenhuis.