WAT IS DIABETESEDUCATIE?

Enkel een goed geïnformeerd persoon is in staat om zijn diabetes te regelen.

Juiste informatie neemt angst en vooroordelen weg ten opzichte van diabetes. Deze informatie is essentieel voor het bereiken van een goede behandeling.

We geven tijdens onze educatiesessies een infobrochure mee, waarin alle belangrijke onderwerpen voor u aan bod komen, zodat u dit ook na ons bezoek kan nalezen en een houvast heeft.

Wij geven de volgende educatie :

 • Wat is diabetes?
 • Bloedsuikerwaarden
 • Het meten van de glycemie
 • Hoe diabetes behandelen?
  • Voeding
  • Beweging
  • Rookstop
  • Medicatie (orale antidiabetica, incretines, insuline)
 • Inspuittechniek incretine / insuline
 • Hypoglycemie
 • Hyperglycemie
 • Complicaties op lange termijn
 • Voetzorg
 • Hba1c
 • Wat bij onderzoek/ opname in het ziekenhuis?
 • Rijbewijs
 • Reizen